Antislip oplossingen bedrijfsvloer

antiSLIP & markeer oplossingen – bedrijfsvloer

Veilige en comfortabele vloeren
Alle vloeren in een bedrijf dienen veilig te zijn en comfortabel om op te lopen. Een bedrijfsvloer waarvan het oppervlak te glad, te stroef, die nat of vet is of abrubte verschillen in ruwheid kent, kan vervelende ongelukken veroorzaken.

Voorbeelden bedrijfsvloeren:

  • Grote/kleine bedrijfskeukens of -kantines
  • Loods/distributiebedrijven
  • Fabrieksvloeren
  • Zwembaden
  • Opslagruimtes

FSI biedt oplossingen voor alle soorten vloeren: van tegels, beton, stelcon platen tot aan houten en andere ondergronden. Niet alleen op het gebied van stroefheid (antislip), maar ook op het gebied van duidelijke signalering door middel van vloermarkeer systemen.

Wetten en regels voor vloeren
De werkvloer moet goed begaanbaar zijn om veilig te kunnen werken.
Het Arbobesluit 3.11 vereist dat een vloer geen oneffenheden en hellingen heeft, stabiel is en stroef.

Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.2, Algemene vereisten, gaat over de toegankelijkheid en bescherming van de werkplek. Hiertoe behoort ook de werkvloer.
De vloer moet zodanig zijn dat deze ten behoeve van de hygiëne schoongemaakt en onderhouden kan worden. Daarbij worden echter geen nadere criteria gegeven waaraan een vloer moet voldoen.

Maatregelen om een vloer veilig te maken
Er zijn mogelijkheden en hulpmiddelen om de kans op uitglijden en vallen op een werkvloer te beperken. De werkgever kan deze maatregelen zelf nemen.

Soms staan hygiëne en veiligheid op gespannen voet met elkaar. Bijvoorbeeld als een vloer schoongemaakt wordt en tijdelijk glad is door water en schoonmaakmiddelen. Professionele schoonmaakbedrijven plaatsen een goed zichtbaar en duidelijk waarschuwingsbord op de plekken waar de vloer (tijdelijk) glad kan zijn. Echter is het bordje niet afdoende om ongelukken en/of claims te voorkomen zeker nu veel rechters/verzekeringsmaatschappijen op de hoogte zijn van de mogelijkheden van preventieve maatregelen.

De kosten van arbeidsongeschiktheid door middel van ziekteverzuim brengen hoge kosten met zich mee. Deze tijd, kosten en energie kunnen -ons inziens- beter gestoken worden in preventieve maatregelen waar iedereen voordeel van heeft.