algemene voorwaarden

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit FSI – Floor Safety Innovations van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Aan deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

Bij aanvragen voor toestemming of verdere informatie richt u zich tot FSI – Floor Safety Innovations. Meer informatie vindt u bij “contact“.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze site mag zonder schriftelijke toestemming van FSI – Floor Safety Innovations worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Copyright © FSI – Floor Safety Innovations. Alle rechten voorbehouden.